Jednoduše napiště adresu (http://www.example.net). Wiki už vytvoří odkaz automaticky.

2019-08-14
[DIFF] 16:41 [INFO] AndreasKloeckner [1-3]
2019-07-22
[DIFF] 17:05 [INFO] AndreasKloeckner
[DIFF] 16:45 [INFO] AndreasKloeckner [1-3]
2018-12-27
[DIFF] 19:17 [INFO] 86
2018-10-29
[DIFF] 23:21 [INFO] AndreasKloeckner [1-14] #01 Upload of attachment '2017f-cs598.pdf'.
#02 Upload of attachment '2017s-cs357.pdf'.
#03 Upload of attachment '2016f-cs357.pdf'.
#04 Upload of attachment '2016s-cs450.pdf'.
#05 Upload of attachment '2015f-cs598.pdf'.
#07 Upload of attachment '2015s-cs357.pdf'.
#08 Upload of attachment '2014f-cs357.pdf'.
#09 Upload of attachment '2018f-uiuc-ices-sur vey.pdf'.
#11 Upload of attachment '2014s-cs450.pdf'.
#12 Upload of attachment '2013f-cs598.pdf'.
2018-09-27
[DIFF] 14:10 [INFO] AndreasKloeckner [1]
217 [2]
#01 Revert to revision 100.
#02 Removed some incorrect statements updated others
2018-09-21
[DIFF] 09:52 [INFO] 160 python 3 compatibility
2018-08-21
[DIFF] 19:43 [INFO] AndreasKloeckner

[DIFF]

značka pro stránky s alespoň jednou záložní verzí (kliknutí zobrazí změny)

[UPDATED]

značka pro stránky změněné po nastavení záložky (kliknutí zobrazí změny)

[NEW]

značka pro stránky vytvořené, ale nezměněné po nastavení záložky

[DELETED]

značka pro smazané stránky

[RENAMED]

značka pro přejmenované stránky

[CONFLICT]

Došlo k editačnímu konfliktu, zjednejte prosím nápravu (sloučením verzí dotčeného odstavce do jedné).


Tato stránka obsahuje seznam posledních změn provedených v této wiki.

Více informací viz SystemInfo. Změny v ostatních wiki viz WikiSites/Aggregation.